Vážené dámy, vážení pánové, nejúspěšnějším juniorským závodníkem roku 2017 se na základě hlasování samotných juniorských sportovců a reprezentačních trenérů stává… Antonie Galušková! Mistryně světa a více-mistryně Evropy získala v hlasování 39 bodů. Na druhém místě se v hlasování s 31 body umístil Tomáš Zima, stříbrný z MSJ v Čunovu. Třetí potom skončil se 14 body Matyáš Lhota, stříbrný z MEJ a 6. z MSJ.
V hlasování měl každý z juniorů možnost udělit 3, 2 a 1 bod v závislosti na svém vlastním uvážení a hodnocení výkonů svých kolegů. Stejnou možnost dostalo i 6 reprezentačních trenérů.
Medailistů v individuálních olympijských kategoriích bylo v roce 2017 hned 7. Jednalo se tak o těžké hodnocení a především 3. – 5. místo bylo velmi vyrovnané. Třetí místo jen těsně uniklo kajakáři Bártovi, singlekanoistovi Hegerovi a kajakářce Nesnídalové. To je život a kariéra je teprve na začátku. Takže gratulace všem!