Jiří Kratochvíl, šéftrenér RDJ na násedujících řádcích nastiňuje plány na letošní rok.

V rámci předkládané koncepce předpokládáme, že se příprava bude i nadále odvíjet v rámci zavedeného komplexního systému péče o talenty ve slalomové specializaci s cílem úspěšné juniorské reprezentace s konečným cílem úspěšnosti zejména seniorské reprezentace včetně soutěží do „23“ let.

Trenérská rada RDJ kromě vlastní trenérské činnosti (příprava a realizace akcí) se bude snažit o koordinaci všech složek zabývajících se přípravou mladých závodníků v daném systému – návaznost oddíly, Sportovní střediska (SpS), Sportovní centra mládeže (SCM), Rezortní centra (MŠMT a MO), juniorská reprezentace s přesahem do reprezentačního družstva U23

Hlavní cíle RDJ slalom v předkládané koncepci na rok 2017:

a) udržet a zvyšovat relativně vysokou výkonnost a úspěšnost RDJ ve slalomu navázat na solidní výsledky z minulých obdobích, které jsou v rámci systému podpory státní reprezentace předpokladem finančního zabezpečení svazu a jeho jednotlivých složek v budoucnu…

b) díky sponzorskému zabezpečení organizačně pro top výkonnostní skupinu zabezpečit co nejkvalitnější přípravu v teple v zimním a jarním období (Penrith, AUS, Al Ain, Emiráty)

c) v rámci komplexního zabezpečení závodníků juniorských kategorií ve slalomu a jít cestou efektivní spolupráce s oddíly, SpS, SCM a sportovními centry MŠMT a MO

d) přípravu koncepčně směrovat k úspěšnému vystoupení našich závodníků na následujících významných mezinárodních soutěžích:

Mistrovství světa juniorů ve slalomu Čunovo, SVK                     (roč. 99-02)

Mistrovství Evropy juniorů ve slalomu Hohenlimburg, GER    (roč. 99-02)

Závody OH nadějí ve slalomu Čunovo, SVK                                  (roč. 99-02)

 

VŠECHNY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁVODY A AKCE 2017