RNDr. JIŘÍ KRATOCHVÍL
Trenér
Biografie

S vodní turistikou začal ve dvanácti letech (rok 1963) ve vodáckém

kroužku DDM Olomouc. Ve 14 se pak začal věnovat vodnímu slalomu a sjezdu v oddíle kanoistiky SK UP Olomouc. Zde prošel závodní (ČP ve slalomu i sjezdu na K1 a C2), funkcionářskou (45 let působil ve funkci předsedy nebo místopředsedy oddílu) a zejména dlouhodobou trenérskou kariérou (od roku 1969 – dosud).

VŠ studia absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc, obor TV – Angl. Poté nastoupil na voj. službu v Dukle Brandýs n. L., kde současně spolupracoval jako trenér s TSM Houšťka.

Krátce působil jako vedoucí trenér TSM kanoistiky při TJ Univerzita Olomouc a následně nastoupil jako odb. as. na KTV UP Olomouc a 1990 na KRL FTK UP Olomouc (celá řada funkcí), kde se dominantě zabýval Managementem životního stylu (zaměření na aktivity v přírodě) a zejména využitím výzvových aktivit v přírodním prostředí k sociálně osobnostním rozvoji jedince a aplikací těchto přístupů do sportovního prostředí.

U juniorského reprezentačního družstva začal pracovat jako trenér (převážně kategorie K1 ženy) v roce 1974 a v roce 1979 byl jmenován do funkce zodpovědného trenéra RDJ ČSK-DV slalom a sjezd a tuto funkci vykonává nepřetržitě dosud.

Jako vedoucí trenér a převážně i vedoucí výpravy od roku 1986 (1MSJ) účast na všech dosavadních (převážně velmi úspěšných) MSJ a MEJ ve slalomu a sjezdu na divoké vodě.

Účast na všech Akademických MS ve slalomu a sprintu 1986-1998 jako

předseda technické komise FISU.

Od roku 1976 stále člen metodických rad ČSK-DV a školitel trenérů a cvičitelů všech stupňů a od roku 1990 předseda komise mládeže a koordinátor sportovních center mládeže (SCM).

Práci s mládeží bere jako své životní poslání.

Citát

Závodníci