Sponzor

“Zainteresovanost a přístup trenérů je základním kamenem našich výsledků. Chceme se dále rozvíjet a zde patří velký dík celému realizačnímu týmu. Bez příkladného nasazení každého člena, tedy všech trenérů i jednotlivých závodníků, bychom nebyli schopni dosáhnout takovýchto úspěchů. V neposlední řadě je zcela zásadní přátelská atmosféra, která v celém týmu panuje ”

RNDR. Jiří Kratochvíl

Šéftrenér RDJ

Sponzor

“Zainteresovanost a přístup trenérů je základním kamenem našich výsledků. Chceme se dále rozvíjet a zde patří velký dík celému realizačnímu týmu. Bez příkladného nasazení každého člena, tedy všech trenérů i jednotlivých závodníků, bychom nebyli schopni dosáhnout takovýchto úspěchů. V neposlední řadě je zcela zásadní přátelská atmosféra, která v celém týmu panuje ”

RNDR. Jiří Kratochvíl

Šéftrenér RDJ