Třetí rankingový závod, na kterém závodníci doladí formu před domácí nominací do RDJ 2017